1 2 3 4

Kto sme

 

Marcel Hanáček

 • v civile - šéfdramaturg Rádia Regina,

 • tvorivostné jadro,

 • scenár, réžia, scénografia, herec, spevák...

Katarína Bartková

 • v civile - učiteľka vyučujúca deti v angličtine,

 • produkcia, vybavovanie, projektový manžment,

 • scénografia, herečka, speváčka...

Silvester Čorba st.

 • v civile - kameraman TV obce Ľubica,

 • svetlá, zvuk, obraz, efekty...

Silvester Čorba ml.

 • v civile - kameraman a fotograf na voľnej nohe,

 • svetlá, zvuk, obraz, programovanie ovládania svetiel, efekty...

 • občas herec a spevák

Drahomír Thomay

 • v civile - správca múzea v Kežmarku, Kežmarského hradu,

 • scénografia, herec, občas spevák, fotograf predstavení...

 • správca web stránky exTEATRO.sk

Kristián Majerčák

 • v civile - pracuje v spoločnosti MEGAS Spol.

 • herec, spevák, už tradične predstaviteľ Ježiša Krista v I.N.R.I.

 • zabezpečuje aj prevozy rekvizít

exTEATRO - občianske združenie
Kruhová 117
059 71 Ľubica

IČO: 37946366 DIČ: 2021962481
SK39 0200 0000 0019 7533 2659