1 2 3 4

O nás

ex Teatro z Ľubice sa prihovára svojim divákom už od roku 1994, kedy sa začala séria predstavení s náboženskou tmatikou. Tie vždy s obmenami a novým poňatím Veľkonočných udalostí prinášame....

Inde ako v Ľubici sme sa prvý raz predstavili v roku 1995 na Kežmarskom hrade a urobili sme tak prvé kroky k vzájomnej spolupráci, ktorá pokračovala od roku 2001 až doteraz v predstaveniach, ktoré dnes poznajú návštevníci festivalu remesiel EĽRO ako Krvavé dejiny.

Od roku 2004 sme rozšírili spoluprácu s Múzeom v Kežmarku a na hrade pravidelne každý rok prinášame vždy novú rozprávku pre deti ale aj dospelých s pesničkami.

K ďalším aktivitám patrí spolupodieľanie sa na projektoch svetoznámej firmy Whirlpool so sídlom v Poprade – Matejovciach, pokusy o divadlo poézie v rámci Literárneho Kežmarku či spolupráca s Bojnickým zámkom. Predstavenia pri rôznych podujatiach konferenciách....

V posledných rokoch sú to aj vystúpenia organizované pre spoločenské podujatia v obci Ľubica a divadelné predstavenia spolu s členmi divadelného krúžku pri Základnej škole Ľubica.

exTEATRO - občianske združenie
Kruhová 117
059 71 Ľubica

IČO: 37946366 DIČ: 2021962481
SK39 0200 0000 0019 7533 2659