1 2 3 4

7 SLOV (1995)

V poradí druhé spracovanie veľkonočnej tematiky.

Iný pohľad tentoraz vychádzal zo siedmych viet, ktoré vyriekol Kristus v agónii na kríži tak, ako ich zaznamenávajú jednotliví evanjelisti. Každú zo siedmych viet doprevádzala choreografia, ktorá rozviedla jej obsah a poslanie pre dnešnú dobu.

Toto predstavenie bolo veľmi odvážne vo výbere hudby, kde sa objavila napr. skladba od Madonny Erotica. Na rozdiel od I.N.R.I. bola táto hra už experimentom nielen formálnym, ale aj obsahovým, keďže bol námet značne posunutý do roviny úvah a fantázie.

Výnimočný výkon si vyžadovala postava Ježiša Krista (Marek Hosa), ktorý visel na kríži nepretržite takmer hodinu!

Spoza opony

„Ja nepočujem hudbu!“
„Máš hrať a nie počúvať hudbu...“

Vystúpenia: Kežmarok, Krížová Ves, Levoča, Spišská Nová Ves, Poprad

exTEATRO - občianske združenie
Kruhová 117
059 71 Ľubica

IČO: 37946366 DIČ: 2021962481
SK39 0200 0000 0019 7533 2659