1 2 3 4

Kežmarok mestom (2019)

Scénická miniatúra, 7. júna 2019. Otváracia scénka k 7. ročníku Festivalu študentského remesla na Kežmarskom hrade.

exTEATRO - občianske združenie
Kruhová 117
059 71 Ľubica

IČO: 37946366 DIČ: 2021962481
SK39 0200 0000 0019 7533 2659