1 2 3 4

7 ŽIEN (2009)

Asi tak by sme mohli nadpísať náš nový projekt, ktorý sme pripravili na pôstne a veľkonočné obdobie roku 2009. Predstavenie opäť vychádzalo z veľkonočných udalostí, ktoré sme ponúkli cez zaujímavú optiku: cez pohľad žien.

Ženy sa v evanjeliách nespomínajú často, ale pri udalostiach Veľkej noci nájdeme niekoľko ženských postáv. Síce nič mimoriadne nehovorili, nerobili zázraky, nepovedali nič, čo by sa dodnes písalo na oltárne obrazy.

Ale: boli tam.

Boli pri tom.

Videli ho.

 

Matka Mária.

Mária Magdaléna.

Ale aj plačúce ženy stojace niekde pri ceste na Golgotu.

Veronika, ktorá sa spomína ako tá, ktorá mu podala šatku.

Pilátova žena.

 

Všetky boli pri tom.

Videli, počuli, mysleli.

 

Zaujímavé rozprávanie siedmich žien na pozadí príbehu účinkovania, odsúdenia a ukrižovania Ježiša Krista.

V predstavení ste mohli počuť autorskú hudbu v spolupráci s Robertom Mankoveckým, nechýbali zaujímavé zvukové a svetelné efekty, a veríme, že nechýbal priestor na zamyslenie sa nad udalosťami, ktoré sú keď nie inšpiratívne, tak zaujímavé určite.

exTEATRO - občianske združenie
Kruhová 117
059 71 Ľubica

IČO: 37946366 DIČ: 2021962481
SK39 0200 0000 0019 7533 2659