1 2 3 4

Zahrajme sa na rozprávku (2006)

Divadelný projekt v rámci spolupráce s Domovom sociálnych služieb a divadelného krúžku pri ZŠ Ľubica.

exTEATRO - občianske združenie
Kruhová 117
059 71 Ľubica

IČO: 37946366 DIČ: 2021962481
SK39 0200 0000 0019 7533 2659