1 2 3 4

Krvavé dejiny IX. - Čierna smrť (2011)

Inšpirované protihabsbursgskými povstaniami, ktoré sa dotýkali aj histórie Kežmarku a morovou epidémiou, ktorá vypukla roku 1710.

Foto: Drahomír Thomay (Drakomir)

 

exTEATRO - občianske združenie
Kruhová 117
059 71 Ľubica

IČO: 37946366 DIČ: 2021962481
SK39 0200 0000 0019 7533 2659