1 2 3 4

Ľubica (1996)

Ďalší experiment s priestorom. Po skúsenostiach na nádvorí Kežmarského hradu sme sa rozhodli pre ďalší atypický priestor v exteriéri – nádvorie starej školy, bývalého kláštora v Ľubici.

Predstavenie sa hralo pri príležitosti 725. výročia udelenia mestských práv obci vtedy mestu Ľubica. Čo je kuriózne, predstavenie sa hralo iba raz. Príbeh hry vychádzal z jednej jedinej zachovanej povesti, ktorá sa viaže k vzniku Ľubických kúpeľov. Povesť sa zachovala v niekoľkých vetách a hra bola z veľkej časti autorskou. Herci i diváci si určite spomenú na počasie: celé predstavenie sa odohrávalo pri slabom daždi, ktorý tvoril až rozprávkovú kulisu pre tanec lesných víl, príbeh o kúzlach noci, čarovnej vode a nesmrteľnej láske.

Spoza opony:

...hm, generálka ani nebola, kvôli hroznému lejaku ... počasie nám neprialo a pod slovíčko „scénicky“ sa dalo schovať všeličo.

Ozaj, vtedy sme všetko zháňali na bicykloch. Viete si to dnes predstaviť?

exTEATRO - občianske združenie
Kruhová 117
059 71 Ľubica

IČO: 37946366 DIČ: 2021962481
SK39 0200 0000 0019 7533 2659