1 2 3 4

I.N.R.I. (1994)

... náš prvý experiment ...

Umučenie a zmŕtvychvstanie Ježiša Krista v 10. scénických obrazoch. Známe veľkonočné udalosti tak, ako ich podáva sv. Písmo. Hra je však postavená na hudbe a tanci a stáva sa tak naším prvým experimentom. Interiér kostola jej dodáva zvláštnu atmosféru.

Spoza opony:

„Treba nahrať kohúta... Kto máte doma kury?“ Prihlásil sa Marek Zemčák a s vietnamským magnetofónom ráno na svitaní čakal v kuríne, kým zakikiríkal kohút. Podarilo sa. Ten zvuk sme po Petrovej zrade používali ešte ďalších osem rokov. V pôvodnom zvuku bolo okrem kohúta počuť aj morky, psy, ale boli sme nadšení, že sme nahrali kohúta. Takúto prácu si už dnes nevieme predstaviť. Rovnako ani tú odvahu postaviť sa pred divákov vo flanelovej kockovanej košeli a považovať to za kostým.

exTEATRO - občianske združenie
Kruhová 117
059 71 Ľubica

IČO: 37946366 DIČ: 2021962481
SK39 0200 0000 0019 7533 2659