1 2 3 4

Divadelný trojboj - Nová Dráma (2021) v divadle SND

Marcel Hanáček finalistom na festivale Nová Dráma 2021 v divadle SND

Festival Nová Dráma je súťažou o najlepší dramatický text v slovenskom jazyku. Podstatou festivalu je nielen prezentácia existujúcich inscenácií v hlavnom súťažnom programe, ale aj stimulácia kreatívneho písania. Nová dramaturgia, práca s publikom, prednášky, workshopy, scénické čítanie súčasných hier, rozhovory s dramatikmi, či výstava.

Podujatie Divadelný trojboj je vyvrcholením súťaže o najlepší pôvodný dramatický text.

Režisérka Barbora Nitschová priniesla inscenované čítanie ukážok z finálových textov Domov! (Marcel Hanáček), Laura a jej (náš) svet (Martina Havierová), Otočte kone! (Ján Mikuš) a Right do die (Tereza Trusinová).

Na slávnostnom odovzdávaní cien sa 16. októbra 2021 v rámci festivalu Nová dráma/New Drama 2021 umiestnil Marcel Hanáček na 3. mieste. Srdečne blahoželáme!

Fotogaléria zo súťaže

 

 
exTEATRO - občianske združenie
Kruhová 117
059 71 Ľubica

IČO: 37946366 DIČ: 2021962481
SK39 0200 0000 0019 7533 2659