1 2 3 4

MUDr. Vojtech Alexander (2015)

Predstavenie sa konalo pri príležitosti medzinárodnej odbornej konferencie rádiológov v hoteli Bellevue vo Vysokých Tatrách.

exTEATRO - občianske združenie
Kruhová 117
059 71 Ľubica

IČO: 37946366 DIČ: 2021962481
SK39 0200 0000 0019 7533 2659