1 2 3 4

Posledná prázdninová noc na hrade (2009)

Prvé pokusy mladších členov exTeatro, odchovancov divadelného krúžku, spestriť posledný prázdninový deň deťom 1. stupňa základných škôl v netradičnom prostredí Kežmarského hradu netradičnou hranou prehliadkou spojenou so súťažami a nocovaním v podkroví hradu.

exTEATRO - občianske združenie
Kruhová 117
059 71 Ľubica

IČO: 37946366 DIČ: 2021962481
SK39 0200 0000 0019 7533 2659