1 2 3 4

Vansovej Lomnička (2018)

Naša divadelná súputníčka Sylvia Česánková nás úspešne reprezentuje na známej celoslovenskej súťaži v umeleckom prednese poézie a prózy s názvom Vansovej Lomnička.

Ilustračná fotografia - Sylvia Česánková, členka exTEATRO.

Únia žien Slovenska, s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky, organizuje celoslovenskú súťaž v umeleckom prednese poézie a prózy s názvom Vansovej Lomnička. Táto súťaž vznikla na počesť spisovateľky, redaktorky prvého slovenského ženského časopisu DENNICA - Terézie Vansovej.

1. ročník sa datuje už do roku 1967. Od vtedy sa každý rok zíde 30-40 účastníčok rôznych vekových kategórií, ktoré postúpia z krajských a okresných kôl. Od roku 2007 sa súťaže pravidelne zúčastňujú aj recitátorky zo srbskej Vojvodiny z Asociácie spolkov slovenských žien v Báčskom Petrovci, kde žije početná skupina Slovákov. Hlavným spoluorganizátorom je Štátna vedecká knižnica – Literárne a hudobné múzeum Banská Bystrica, ktorá poskytuje organizačné zázemie i vhodné priestory.

Približne prvá dekáda súťaže mala svoj domov v Podolínci, potom sa dva ročníky uskutočnili na pôde Popradského okresu, neskôr sa súťaž presťahovala do Starej Ľubovne a od roku 2005 je miestom konania Banská Bystrica. V tomto meste spisovateľka prežila 31 rokov života a na banskobystrickom evanjelickom cintoríne je pochovaná.

Známkou úrovne súťaže Vansovej Lomnička sú aj odborné poroty jednotlivých ročníkov tohto festivalu, ktorých členmi sú nielen profesionálni umelci, ale aj ľudia z praxe, ktorí vedia posúdiť umelecké i odborné kvality súťažiacich.

exTEATRO - občianske združenie
Kruhová 117
059 71 Ľubica

IČO: 37946366 DIČ: 2021962481
SK39 0200 0000 0019 7533 2659