1 2 3 4

INRI 7 - Zblízka (2016)

Divadelné predstavenie bolo zaujímavo spracované tak, aby umožnilo všetkým divákom pohľad zblízka. Odohrávalo sa v strede medzi divákmi, z ktorých niektorí sedeli i na javisku, a dívali sa na nás zhora. Predstavenie sme hrali v kultúrnom dome Cultus v Ľubici, v kultúrnom dome v obci Malý Slavkov a v kultúrnom dome v obci Bobrovec.


 

Prvé fotografie z premiéry predstavenia, CULTUS Ľubica z 19.3.2016.


 

Fotografie z prvých skúšok, CULTUS Ľubica od prvej skúšky 2.1.2016...

exTEATRO - občianske združenie
Kruhová 117
059 71 Ľubica

IČO: 37946366 DIČ: 2021962481
SK39 0200 0000 0019 7533 2659