1 2 3 4

INRI 7 - Zblízka (2016)

Divadelné predstavenie bolo zaujímavo spracované tak, aby umožnilo všetkým divákom pohľad zblízka. Odohrávalo sa v strede medzi divákmi, z ktorých niektorí sedeli i na javisku, a dívali sa na nás zhora. Predstavenie sme hrali v kultúrnom dome Cultus v Ľubici, v kultúrnom dome v obci Malý Slavkov a v kultúrnom dome v obci Bobrovec.


 

Prvé fotografie z premiéry predstavenia, CULTUS Ľubica z 19.3.2016.


 

Fotografie z prvých skúšok, CULTUS Ľubica od prvej skúšky 2.1.2016...

 


 

Kde sme hrali:

Plagát - INRI - ZBLÍZKAI.N.R.I.

ZBLÍZKA

Tento rok pripravujeme pašiové predstavenie I.N.R.I. s podtitulom Zblízka.

Ide o divadelné predstavenie inšpirované účinkovaním a smrťou Ježiša Krista. V predveľkonočnom a vo veľkonočnom období je to aktuálna téma, ktorá ponúka veľa námetov na zamyslenie. Divadelné predstavenie je zaujímavo spracované tak, aby umožnilo všetkým divákom pohľad zblízka. Práve preto sa bude odohrávať iba v kultúrnom dome Cultus v Ľubici, ktorého priestor je na toto predstavenie špeciálne upravený. Pozývame všetkých Vás aj Vašich známych.

Spoločenský dom CULTUS Ľubica

KEDY: 

  • 19.3. (Sobota - Premiéra) o 19:00
  • 20.3. (Kvetná nedeľa)  o 19:00
  • 24.3. (Zelený štvrtok) o 20:00
  • 27.3. (Veľkonočná nedeľa) o 19:00

VSTUPENKY:

  • dostupné od 7.3.2016,
  • treba si ich rezervovať telefonicky alebo vyzdvihnúť osobne v predajni:

Textil Ľubica (Budova Jednoty, Vrbovská ul.)
v čase od 8 - 12, 14 – 16.30
p. Dučákovej tel.: 0903 663 211.


Kultúrny dom Malý Slavkov

KEDY: 

  • 2.4. (sobota) o 19:00

VSTUPENKY:

  • dostupné od 17.3.2016,
  • treba si ich rezervovať, vstupenky si môžete vyzdvihnúť na obecnom úrade Malý Slavkov počas úradných hodín alebo telefonicky rezervujte u starostu obce tel.: 0911 540 317.

Kultúrny dom v Bobrovci
 
KEDY: 
  • 9.4. (sobota) o 19:00
exTEATRO - občianske združenie
Kruhová 117
059 71 Ľubica

IČO: 37946366 DIČ: 2021962481
SK39 0200 0000 0019 7533 2659