1 2 3 4 5

Dokumenty

Povinne zverejňované informácie

ZMLUVY

Dátum
zverejnenia

Predmet zmluvy

Celková
hodnota

Dátum
podpisu

Kto zmluvu
podpísal

Zmluvný partner

2017.02.17

Predmetom zmluvy je poskytnutie dotácie z rozpočtu obce

2000,00 €

14.2.2017

Mgr. Katarína Bartková
Ing. Ján Kapolka

Obec Ľubica
G. Svobodu 127
059 71 Lubica
IČO: 31942547

DIČ: 2020709834

2017.06.30

Predmetom tejto zmluvy je poskytovanie dotácie Mestom Kežmarok

500,00 €

26.6.2017

Mgr. Katarína Bartková
PhDr. Mgr. Ján Ferenčák

Mesto Kežmarok
Hlavné námestie 1
060 01 Kežmarok

IČO: 00326283
DIČ: 2020697184

2017.07.30

Predmetom tejto zmluvy je úprava zmluvných podmienok, práv a povinností zmluvných strán pri poskytnutí dotácie z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja.

2500,00 €

28.7.2017

Mgr. Katarína Bartková
Ing. Mária Holíková

Prešovský samosprávny kraj
Námestie mieru 2
080 01 Prešov

IČO: 37870475

2018.03.13

Predmetom zmluvy je poskytnutie dotácie

2000,00 €

13.3.2018

Mgr. Katarína Bartková
Ing. Ján Kapolka

Obec Ľubica
G. Svobodu 127
059 71 Lubica
IČO: 31942547

DIČ: 2020709834

2018.06.25

Predmetom zmluvy je poskytnutie dotácie

600,00 €

25.6.2018

Mgr. Katarína Bartková
PhDr. Mgr. Ján Ferenčák

Mesto Kežmarok
Hlavné námestie 1
060 01 Kežmarok

IČO: 00326283
DIČ: 2020697184

2018.08.10

Poskytnutie dotácie

2000,00 €

10.8.2018

Mgr. Katarína Bartková
PaedDr. Milan Majerský, PhD.

Prešovský samosprávny kraj
Námestie mieru 2
080 01 Prešov

IČO: 37870475

exTEATRO - občianske združenie
Kruhová 117
059 71 Ľubica

IČO: 37946366 DIČ: 2021962481
SK39 0200 0000 0019 7533 2659