1 2 3 4

Dokumenty

Povinne verejňované
ZMLUVY - OBJEDNÁVKY - FAKTÚRY
financované z verejných prostriedkov alebo z finančných prostriedkov Európskej únie

Dátum
zverejnenia

Predmet zmluvy

Celková
hodnota

Dátum
podpisu

Kto zmluvu
podpísal

Zmluvný partner

2017.02.17

Predmetom zmluvy je poskytnutie dotácie z rozpočtu obce

2000,00 €

14.2.2017

Mgr. Katarína Bartková
Ing. Ján Kapolka

Obec Ľubica
G. Svobodu 127
059 71 Lubica
IČO: 31942547

DIČ: 2020709834

2017.06.30

Predmetom tejto zmluvy je poskytovanie dotácie Mestom Kežmarok

500,00 €

26.6.2017

Mgr. Katarína Bartková
PhDr. Mgr. Ján Ferenčák

Mesto Kežmarok
Hlavné námestie 1
060 01 Kežmarok

IČO: 00326283
DIČ: 2020697184

2017.07.30

Predmetom tejto zmluvy je úprava zmluvných podmienok, práv a povinností zmluvných strán pri poskytnutí dotácie z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja.

2500,00 €

28.7.2017

Mgr. Katarína Bartková
Ing. Mária Holíková

Prešovský samosprávny kraj
Námestie mieru 2
080 01 Prešov

IČO: 37870475

2018.03.13

Predmetom zmluvy je poskytnutie dotácie

2000,00 €

13.3.2018

Mgr. Katarína Bartková
Ing. Ján Kapolka

Obec Ľubica
G. Svobodu 127
059 71 Lubica
IČO: 31942547

DIČ: 2020709834

2018.06.25

Predmetom zmluvy je poskytnutie dotácie

600,00 €

25.6.2018

Mgr. Katarína Bartková
PhDr. Mgr. Ján Ferenčák

Mesto Kežmarok
Hlavné námestie 1
060 01 Kežmarok

IČO: 00326283
DIČ: 2020697184

2018.08.10

Poskytnutie dotácie

2000,00 €

10.8.2018

Mgr. Katarína Bartková
PaedDr. Milan Majerský, PhD.

Prešovský samosprávny kraj
Námestie mieru 2
080 01 Prešov

IČO: 37870475

2019.02.08

Predmetom zmluvy je poskytnutie dotácie

1000,00 €

6.2.2019

Mgr. Katarína Bartková
Ing. Ján Kapolka

Obec Ľubica
G. Svobodu 127
059 71 Lubica
IČO: 31942547

DIČ: 2020709834

2019.04.10

Poskytnutie grantu Nadáciou VÚB na projekt Divadlo spája generácie

1500,00 €

8.4.2019

Mgr. Katarína Bartková
PhDr. Martina Slezáková

Nadácia VÚB
Mlynské nivy 1
829 90 Bratislava
IČO: 30856043

2019.05.31

Predmetom zmluvy je poskytnutie dotácie

1200,00 €

31.5.2019

Mgr. Katarína Bartková
PhDr. Mgr. Ján Ferenčák

Mesto Kežmarok
Hlavné námestie 1
060 01 Kežmarok

IČO: 00326283
DIČ: 2020697184

2019.06.20

Predmetom zmluvy je poskytnutie dotácie

2500,00 €

5.6.2019

Mgr. Katarína Bartková
PaedDr. Milan Majerský, PhD.

Prešovský samosprávny kraj
Námestie mieru 2
080 01 Prešov

IČO: 37870475

27.1.2020 objednávka faktúra

Nákup pódií NIVTEC

4998,00 €

27.1.2020

Mgr. Katarína Bartková
Pavol Prockl

Pavol Prockl - PROCKL COMPANY
Búdkova 9
811 04 Bratislava
IČO: 11680377
DIČ: 1020155455

10.06.2020

Zmluva o poskytnutí dotácie

1000,00 €

10.6.2020

Mgr. Katarína Bartková
Ing. Ján Kapolka

Obec Ľubica
G. Svobodu 127
059 71 Lubica
IČO: 31942547

DIČ: 2020709834

1.10.2020

Darovacia zmluva na projekt "Kde je tvoj domov"

3000,00 €

1.10.2020

Mgr. Katarína Bartková
Mgr. Štefánia Lenzová

Komunitná nadácia Veľký Šariš
Námestie sv. Jakuba 26
082 21 Veľký Šariš
IČO: 361 647 55
DIČ: 202 145 10 91

14.12.2020

Zmluva o poskytnutí dotácie

1500,00 €

14.12.2020

Mgr. Katarína Bartková
PhDr. Mgr. Ján Ferenčák

Mesto Kežmarok
Hlavné námestie 1
060 01 Kežmarok

IČO: 00326283
DIČ: 2020697184

12.05.2021

Zmluva o poskytnutí dotácie pre znižovanie ekonomických dopadov v súvislosti s pandémiou COVID19.

4802,00 €

12.05.2021

Mgr. Katarína Bartková
Mgr. Natália Milanová

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
Námestie SNP č. 33
813 31 Bratislava 1
IČO: 00165182

08.07.2021  Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Kežmarok

1900,00 €

08.07.2021 Mgr. Katarína Bartková
PhDr. Mgr. Ján Ferenčák 
Mesto Kežmarok
Hlavné námestie 1
060 01 Kežmarok
IČO: 00326283
DIČ: 2020697184
02.04.2021 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Obce Ľubica.

11600,00 €

02.04.2021 Mgr. Katarína Bartková
Ing. Ján Kapolka
Obec Ľubica
G. Svobodu 127
059 71 Lubica
IČO: 31942547
DIČ: 2020709834
16.02.2022 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Obce Ľubica.

2000,00 €

16.2.2022 Mgr. Katarína Bartková
Ing. Ján Kapolka
Obec Ľubica
G. Svobodu 127
059 71 Lubica
IČO: 31942547
DIČ: 2020709834
01.04.2022 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Kežmarok

2000,00 €

1.4.2022 Mgr. Katarína Bartková
PhDr. Mgr. Ján Ferenčák
Mesto Kežmarok
Hlavné námestie 1
060 01 Kežmarok
IČO: 00326283
DIČ: 2020697184
01.06.2022 Zmluva o dielo

300,00 €

1.6.2022 Mgr. Katarína Bartková
Monika Fabiánová
Fabiánová
24.06.2022 Zmluva o dielo

350,00 €

24.6.2022 Mgr. Katarína Bartková
Adriana Oravcová
Oravcová
09.07.2022 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja

3000,00 €

9.7.2022 Mgr. Katarína Bartková
PaeDr. Milan Majerský, PhD.
Prešovský samosprávny kraj
Námestie mieru 2
080 01 Prešov
IČO: 37870475
01.03.2023 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Obce Ľubica.

1000,00 €

1.3.2023 Mgr. Katarína Bartková
Ing. Ján Kapolka
Obec Ľubica
G. Svobodu 127
059 71 Lubica
IČO: 31942547
DIČ: 2020709834
29.05.2023 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Kežmarok.

2600,00 €

29.05.2023 Mgr. Katarína Bartková
PhDr. Mgr. Ján Ferenčák
Mesto Kežmarok
Hlavné námestie 1
060 01 Kežmarok
IČO: 00326283
DIČ: 2020697184
18.07.2023 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja

3000,00 €

13.07.2023 Mgr. Katarína Bartková
PaeDr. Milan Majerský, PhD.
Prešovský samosprávny kraj
Námestie mieru 2
080 01 Prešov
IČO: 37870475
exTEATRO - občianske združenie
Kruhová 117
059 71 Ľubica

IČO: 37946366 DIČ: 2021962481
SK39 0200 0000 0019 7533 2659