1 2 3 4

Krvavé dejiny III. - Symfónia hrôzy (2005)

Príbeh Čiernej panej, ktorá je vraj duchom hradu a dodnes blúdi jeho komnatami. Historicky z čias, keď bol majiteľom hradu Imrich Tekely, jeden z viacerých šľachticov, ktorí viedli protihabsburgské povstania. Imrich si zato aj vyslúžil „titul“ uhorský kráľ, no zato keď utekal pred cisárskym vojskom, z hradu pobral, čo sa dalo. Avšak okrem pokladov z rodinnej pokladnice, ktoré stará kľučiarka ukryla. Tentoraz sme chceli dať prehliadke jednotiaci dej, preto sme si zvolili málo slov a viac emócií či efektov ako napríklad vykopané hroby na nádvorí, staré známe rakvy, minimálne osvetlenie, pôsobivú hudbu a tragický príbeh hlavnej hrdinky. Prvýkrát sme odskúšali hudbu naživo, flauty, spinet a husle.

Mimochodom, v TASR sme sa objavili s pekným titulom: „Hlavným sponzorom Krvavých dejín III. budú pohrebné služby!“

exTEATRO - občianske združenie
Kruhová 117
059 71 Ľubica

IČO: 37946366 DIČ: 2021962481
SK39 0200 0000 0019 7533 2659