1 2 3 4

Nie je kocúr ako kocúr (2006)

Po úspechu rozprávky na javisku sme sa pokúsili dať dokopy niekoľko dospelých členov exTeatro, ktorí si zahrali spolu s deťmi divadelného krúžku variáciu klasickej roprávky Kocúr v čižmách.

exTEATRO - občianske združenie
Kruhová 117
059 71 Ľubica

IČO: 37946366 DIČ: 2021962481
SK39 0200 0000 0019 7533 2659