1 2 3 4

INRI 6 - Aj ty si Peter (2014)

I.N.R.I. 6 - Aj ty si Peter (2014)Voľná scénická kompozícia na motívy biblických udalostí

Divadelné spracovanie udalosti Ježišovho života a smrti už niekoľkokrát. Ide o predstavenia, ktoré sú postavené na biblických textoch Starého a Nového zákona s minimom úprav, ale spracovaním a scénickou interpretáciou majú výraznú ambíciu komunikovať so súčasným divákom. Predkladajú biblické posolstvo ako živý odkaz, platný dvetisíc rokov aj dnes.

Toto najnovšie spracovanie (2014) s podtitulom Aj Ty si Peter je scénickou úvahou mladých ľudí nad odkazom udalostí, ktoré pozná celý kultúrny svet.

Predstavenie svojou náročnosťou spracovania nie je vhodné pre deti a mládež do 15 rokov!

 


 

Foto z premiéry predstavenia, Andrej Česánek (Andriš)

Foto predstavenia, Peter Lazarák

Foto zo skúšok a zákulisia, Drahomír Thomay (Drakomir)

exTEATRO - občianske združenie
Kruhová 117
059 71 Ľubica

IČO: 37946366 DIČ: 2021962481
SK39 0200 0000 0019 7533 2659