1 2 3 4

INRI 6 - Aj ty si Peter (2014)

Foto z premiéry predstavenia, Andrej Česánek (Andriš)

Foto predstavenia, Peter Lazarák

Foto zo skúšok a zákulisia, Drahomír Thomay (Drakomir)

exTEATRO - občianske združenie
Kruhová 117
059 71 Ľubica

IČO: 37946366 DIČ: 2021962481
SK39 0200 0000 0019 7533 2659