1 2 3 4

Noc na hrade (2010)

Kráľovská svadba

KEDY: 15. mája 2010

KDE: Kežmarský hrad

Pri príležitosti európskeho podujatia "Noc múzeí a galérií 2010" organizuje Múzeum v Kežmarku netradičnú noc na hrade pre deti vo veku 7-10 rokov. Pripravená je večerná prehliadka hradu, spojená s divadelným vystúpením, večerný program a prenocovanie v podkrovných priestoroch hradu.

exTEATRO - občianske združenie
Kruhová 117
059 71 Ľubica

IČO: 37946366 DIČ: 2021962481
SK39 0200 0000 0019 7533 2659