1 2 3 4

Životy v kameňoch (2017)

Scénická kompozícia o ľubickom rodákovi Samuelovi Bredetzkom, ktorého sme stvárnili v Ľubici 13. októbra 2017, pri príležitosti odhalenia pamätných tabúľ na budove Cafe Leibic v Ľubici. Tie boli venované Samuelovi Bredetzkemu – jednému z popredných predstaviteľov vlastivedného bádania v Uhorsku a Dávidovi Frölichovi – ľubickému rodákovi, ktorý podnikol prvý známy horolezecký výstup na jeden z tatranských štítov.

Podnet na vypracovanie predložil pán Mgr. Milan Choma. Scénickou kompozíciou sme otvárali program a potom nasledovala odborná konferencia o Bredetzkeho živote a diele a o prevratných činoch Dávida Frölicha.

Foto: Miroslav Kruk


Reportáž TV Ľubica

exTEATRO - občianske združenie
Kruhová 117
059 71 Ľubica

IČO: 37946366 DIČ: 2021962481
SK39 0200 0000 0019 7533 2659