1 2 3 4

I.N.R.I. - What Can I Do? (2013)

Všemohúci Boh oddávna pripravoval ľudí na príchod svojho Syna na tento svet. Od dávnej minulosti postupne oznamoval isté náboženské pravdy.
Toto božské zjavenie dovŕšil Spasiteľ Ježiš Kristus, ako potvrdzuje Apoštol: "Mnoho ráz a rozličným spôsobom voľakedy hovoril Boh k otcom ústami prorokov, ale teraz, v poslednom čase, prehovoril k nám v Synovi."
(1 List Hebrejom 1, 1-2)

V tomto podaní nejde o tradičné pašiové hry v historických kostýmoch, ale o scénické kompozície s úvahami mladých ľudí nad odkazom udalostí, ktoré takmer všetci dobre poznáme.

Osoby a obsadenie:
 
Ježiš: Kristián Majerčák; Matka Mária: Anna Bartková; Mária Magdaléna: Mária Kováčová; Rozprávačky: Sylvia Česánková; Lujza Šoltésová; Ján Krstiteľ: Drahomír Thomay; Herodes: Patrik Tomaškovič; Herodias: Lívia Jaseňáková; Salome: Denisa Dopiráková; Pilát: Rastislav Babič;
 
Komparz – muži: Marcel Hanáček; Dávid Lach; Vladimír Mikolajčík - tiež Ján, apoštol; Patrik Mrkva; Jozef Tomaškovič;
 
Komparz – ženy: Katarína Bartková, tiež ONA; Diana Jaseňáková; Terézia Marhefková; Martina Pisarčíková; Radka Bodnárová;
 
Kameraman: Silvester Čorba st.;
Osvetlenie a zvuk: Silvester Čorba ml.
 
Scenár a réžia: Marcel Hanáček

Foto zo skúšok a zákulisia, Drahomír Thomay (Drakomir)

 


 

 


I.N.R.I. - What Can I Do?
Voľná scénická kompozícia na motívy biblických udalostí

I.N.R.I. 5 - What Can I Do? (2013)Divadlo exTEATRO z Ľubice (okr. Kežmarok) spracovalo udalosti Ježišovho života a smrti už niekoľkokrát. Ide o predstavenia, ktoré sú postavené na biblických textoch Starého a Nového zákona s minimom úprav, ale spracovaním a scénickou interpretáciou majú výraznú ambíciu komunikovať so súčasným divákom. Predkladajú biblické posolstvo ako živý odkaz, platný dvetisíc rokov a inšpiratívny aj dnes.

Toto najnovšie spracovanie kladie dvojzmyselnú otázku What Can I Do? – zrozumiteľná anglická fráza, ktorá je v polohe konštatovania vyjadrením rezignácie, ale ako otázka vyzýva k odpovedi a teda k naplneniu odkazov biblických textov: What Can I Do?

I.N.R.I. nie je tradičnou pašiovou hrou v historických kostýmoch. Je scénickou úvahou mladých ľudí nad odkazom udalostí, ktoré pozná celý kultúrny svet.

 

Termíny predstavení:


Spoločenský dom Cultus Ľubica:

  • 23. 3. o 19:00 (premiéra)
  • 24. 3. o 19:00
  • 29. 3. o 19:00
  • 31. 3. o 19:00


MsKS Kežmarok:

  • 05. 4. o 19:00


Spišská Kapitula:

  • 18. 5. o 9:30 a 15:30
exTEATRO - občianske združenie
Kruhová 117
059 71 Ľubica

IČO: 37946366 DIČ: 2021962481
SK39 0200 0000 0019 7533 2659