1 2 3 4

I.N.R.I. - What Can I Do? (2013)

Všemohúci Boh oddávna pripravoval ľudí na príchod svojho Syna na tento svet. Od dávnej minulosti postupne oznamoval isté náboženské pravdy.
Toto božské zjavenie dovŕšil Spasiteľ Ježiš Kristus, ako potvrdzuje Apoštol: "Mnoho ráz a rozličným spôsobom voľakedy hovoril Boh k otcom ústami prorokov, ale teraz, v poslednom čase, prehovoril k nám v Synovi."
(1 List Hebrejom 1, 1-2)

V tomto podaní nejde o tradičné pašiové hry v historických kostýmoch, ale o scénické kompozície s úvahami mladých ľudí nad odkazom udalostí, ktoré takmer všetci dobre poznáme.

Osoby a obsadenie:
 
Ježiš: Kristián Majerčák; Matka Mária: Anna Bartková; Mária Magdaléna: Mária Kováčová; Rozprávačky: Sylvia Česánková; Lujza Šoltésová; Ján Krstiteľ: Drahomír Thomay; Herodes: Patrik Tomaškovič; Herodias: Lívia Jaseňáková; Salome: Denisa Dopiráková; Pilát: Rastislav Babič;
 
Komparz – muži: Marcel Hanáček; Dávid Lach; Vladimír Mikolajčík - tiež Ján, apoštol; Patrik Mrkva; Jozef Tomaškovič;
 
Komparz – ženy: Katarína Bartková, tiež ONA; Diana Jaseňáková; Terézia Marhefková; Martina Pisarčíková; Radka Bodnárová;
 
Kameraman: Silvester Čorba st.;
Osvetlenie a zvuk: Silvester Čorba ml.
 
Scenár a réžia: Marcel Hanáček

Foto zo skúšok a zákulisia, Drahomír Thomay (Drakomir)

exTEATRO - občianske združenie
Kruhová 117
059 71 Ľubica

IČO: 37946366 DIČ: 2021962481
SK39 0200 0000 0019 7533 2659