1 2 3 4

730. výročie udelenia mestských práv Kežmarku

V roku 1999 oslavovalo mesto Kežmarok 730. výročie udelenia mestských práv. Pri tejto príležitosti mesto navštívil prezident Rudolf Šuster. Slávnostné zasadnutie mestského zastupiteľstva s účasťou hlavy štátu otvorila voľná kompozícia nášho divadla. Vystúpenie sprevádzali prísne bezpečnostné opatrenia: kedže sme tancovali s kosou a mečmi, v zákulisí na nás dohliadali dvaja ozbrojení „ochrankári“...

exTEATRO - občianske združenie
Kruhová 117
059 71 Ľubica

IČO: 37946366 DIČ: 2021962481
SK39 0200 0000 0019 7533 2659