1 2 3 4

Tajomné dejiny (2003)

Prvý pokus o sprevádzanie hradom „putovným“ spôsobom...

Atypická denná prehliadka Kežmarského hradu, ktorým návštevníkov sprevádzala Čierna pani. Príbeh dopĺňali výstupy hercov priamo v interiéri hradu.

Dramatizácia známych i menej známych udalostí z Kežmarskej histórie.

exTEATRO - občianske združenie
Kruhová 117
059 71 Ľubica

IČO: 37946366 DIČ: 2021962481
SK39 0200 0000 0019 7533 2659