1 2 3 4

Divadelný krúžok

Podivuhodné dobrodružstvá Izidora a Francimora (2005) Nie je kocúr ako kocúr (2006) Zahrjme sa na rozprávku (2006)
exTEATRO - občianske združenie
Kruhová 117
059 71 Ľubica

IČO: 37946366 DIČ: 2021962481
SK39 0200 0000 0019 7533 2659