1 2 3 4

2% z daní nám pomôžu

Milí priatelia a priaznivci divadla,

Ak zvažujete, kam nasmerovať vaše dve percentá z daní, myslite na podporu kultúrnych organizácií, ktoré sú vám blízke!

Poukázanie 2 percent pre exTeatro je jednoduché: stačí vyplniť formulár s predvyplnenými údajmi a poslať ho na daňový úrad podľa miesta bydliska spolu s potvrdením od zamestnávateľa o zaplatení dane.

Ak ste sa ešte nerozhodli, ponúkame možnosť urobiť tak do 31. marca 2021 (právnické osoby a SZČO) a pre zamestnancov najneskôr do 30. apríla 2021!

Pripravujeme tri veľké podujatia: rozprávku s pesničkami (31. mája. - 2. júna 2021), Krvavé dejiny počas festivalu EĽRO v Kežmarku (9. - 11. júla 2021) a inscenované dejiny obce Ľubica pri príležitosti 750. výročia udelenia mestských práv (12. - 14. augusta 2021). Ich realizácia závisí od súčasnej pandemickej situácie a jej opatrení. Keď to bude bezpečné, radi svojich divákov prekvapíme.  

Ďakujeme za Vašu priazeň!

exTEATRO - občianske združenie
Kruhová 117
059 71 Ľubica

IČO: 37946366 DIČ: 2021962481
SK39 0200 0000 0019 7533 2659