1 2 3 4 5

2% z daní nám pomôžu

Milí priatelia a priaznivci divadla,

Poukázanie 2 percent pre exTeatro je jednoduché: stačí vyplniť formulár s predvyplnenými údajmi a poslať ho na daňový úrad podľa miesta bydliska.

Treba pripojiť aj potvrdenie od zamestnávateľa o zaplatení dane. [potvrdenie vo formáte PDF]

Ak ste sa ešte nerozhodli, ponúkame možnosť urobiť tak do 31. marca pre tých, ktorí si podávajú daňové priznanie a pre zamestnancov do 2. mája!

V spolupráci s Múzeom v Kežmarku pripravujeme rozprávku s pesničkami od 29. mája do 1. júna 2017 na rozprávku sa už pomaly zapĺňajú miesta, prehľad nájdete na stránke Múzea v Kežmarku.

Rovnako začíname pracovať aj na príprave hraných nočných prehliadok Krvavé dejiny počas festivalu EĽRO v Kežmarku od 5. - 8. júla 2017.

exTEATRO - občianske združenie
Kruhová 117
059 71 Ľubica

IČO: 37946366 DIČ: 2021962481
SK39 0200 0000 0019 7533 2659