1 2 3 4 5

2% z daní nám pomôžu

Milí priatelia a priaznivci divadla,

Poukázanie 2 percent pre exTeatro je jednoduché: stačí vyplniť formulár s predvyplnenými údajmi a poslať ho na daňový úrad podľa miesta bydliska. Tento formulár sa nachádza aj na web stránke registra organizácií, ktoré sa uchádzajú o 2% www.dvepercenta.sk

Treba pripojiť aj potvrdenie od zamestnávateľa o zaplatení dane.

Ak ste sa ešte nerozhodli, ponúkame možnosť urobiť tak do 31. marca 2019 pre tých, ktorí si sami podávajú daňové priznanie a pre zamestnancov do 30. apríla 2019!

V spolupráci s Múzeom v Kežmarku pripravujeme rozprávku s pesničkami od 3. - 5. júna 2019. Na rozprávku sa už pomaly zapĺňajú miesta, prehľad nájdete na stránke Múzea v Kežmarku.

Rovnako začíname pracovať aj na príprave hraných nočných prehliadok Krvavé dejiny počas festivalu EĽRO v Kežmarku od 10. - 13. júla 2019.

exTEATRO - občianske združenie
Kruhová 117
059 71 Ľubica

IČO: 37946366 DIČ: 2021962481
SK39 0200 0000 0019 7533 2659