1 2 3 4

Noc na hrade - Bratia Grimmovci (2012)

Rozprávková noc Bratov Grimmovcov

V deň prvej prázdninovej noci máte príležitosť stretnúť a vidieť na hrade postavy zo známych rozprávok bratov Grimmovcov. Múzeum v Kežmarku ponúka deťom vo veku 7-10 rokov možnosť vstúpiť do rozprávkového sveta. V priestoroch expozícií bude prebiehať interaktívne divadelné predstavenie, do ktorého sa môžu zapojiť aj

deti. a tak prispieť ku šťastnému ukončeniu rozprávky. Zároveň majú možnosť spoznať život, ktorým sa kedysi žilo na hrade. Pripravený je aj večerný program pre deti, ktor>- zahŕňa súťaže a hľadanie pokladu na nádvorí Kežmarského hradu.

KEDY: 29. júna 2012 - príchod o 18:30 hod

KDE: nádvorie Kežmarského hradu

NOCĽAŽNÉ: 5 €

exTEATRO - občianske združenie
Kruhová 117
059 71 Ľubica

IČO: 37946366 DIČ: 2021962481
SK39 0200 0000 0019 7533 2659