1 2 3 4

Divadlo poézie

Literárny Kežmarok (1998)

Vystúpenie v Martine pod záštitou Matice slovenskej (1998)

Európsky rok kresťanskej kultúry  v Martine (1999)

Uvedené podujatia boli pokusom o divadlo poézie opäť doplnené scénickou hudbou. Využívali sme netradičný priestor ako kinosálu, základy kostola na hradnom nádvorí, nádvorie historickej budovy, či jednoduchú kaviarieň.

Rok kresťanskej kultúry bol zase inšpiráciou na stretnutie renomovaných spisovateľov ako Michal Chuda či Ladislav Ťažký. Stretnutie s týmito ľuďmi bolo pre nás hlbokým zážitkom, veď nie každý má možnosť stretnúť sa s „maturitnou otázkou“...

exTEATRO - občianske združenie
Kruhová 117
059 71 Ľubica

IČO: 37946366 DIČ: 2021962481
SK39 0200 0000 0019 7533 2659