1 2 3 4

Otče náš (2001)

voľná scénická kompozícia nad dominantnou témou...

 

Ďalšia z úvah nad dominantnou témou divadla exTeatro. Toto predstavenie bolo osvedčenou paralelou Izaiášových proroctiev a novozákonných evanjelií. Novinkou boli skôr audiovizuálne efekty, ktoré umocnili dojem sugestívnej scénickej výpovede o poslaní a utrpení Ježiša Krista. Jednoducho kostýmovaná hra, minimalistický scenár, pôsobivá hudba a opäť v hlavnej úlohe Ježiš Nazaretský, Kráľ Židovský.

Spoza opony

„Keď mne je trápne chodiť za sponzormi!“
„No jéje... päť minút hanby a prachy máš! Sa povznes!“
(tiež často používaná veta)


Po predstavení v Spišskej Novej Vsi sme si „zarobili“. Po odchode z kultúrneho strediska sme si v novom priestore neuvedomili vážnosť predpisov cestnej premávky a vychádzajúc piatimi autami z jednosmernej cesty, sme boli „odmenení“ finančnou pokutou 3000, - Sk (toľko sme ani nevyzbierali na dobrovoľnom vstupnom...) Aj to je realita divadelníkov – amatérov...


Vystúpenia: Kežmarok, Levoča, Spišská Nová Ves

exTEATRO - občianske združenie
Kruhová 117
059 71 Ľubica

IČO: 37946366 DIČ: 2021962481
SK39 0200 0000 0019 7533 2659