1 2 3 4

Ostatné predstavenia

Ľubica (1996) Posledná prázdninová noc na hrade (2009)  Noc na hrade (2010)  
30. výročie ZŠ v Ľubici (2012) Noc na hrade - Bratia Grimmovci (2012) MUDr. Vojtech Alexander (2015)  
Životy v kameňoch (2017) Vansovej Lomnička (2018) Kežmarok mestom - Festival študentského remesla   
Priadka (2020) Odkaz na fotogalériu z predstavenia Korene  Odkaz na fotogalériu - Chalupka inak   
Divadelný trojboj - Nová Dráma (2021) v divadle SND