1 2 3 4

Aktuálne

Už viac ako 25 rokov vám v rámci predstavení s názvom Krvavé dejiny sprostredkúvame zaujímavé a dôležité momenty z histórie v spišskom regióne a plánujeme tak robiť i naďalej.

Námetom ďalších Krvavých dejín XVIII. - Kde je tvoj domov sú autentické osudy spišských Nemcov, ktorí pre národnú príslušnosť stratili základné právo, právo na vlasť.

Hlasujte za divadlo exTeatro na dobrenoviny.sk, grant využijeme na naštudovanie a prípravu divadelnej hry s názvom, ktorá rozpráva o hľadaní identity a domova na pozadí historických súvislostí.

Do hlasovania sa môžete zapojiť, ak máte 18+ rokov, súťažite tak o špeciálnu prémiu alebo o pitný režim od pivovaru Šariš a tiež jedinečné tričko Šariš s folklórnym motívom. Každý môže v hlasovaní odovzdať len 1 hlas!


 Fotogalérie z posledných predstavení (2019)

Odkaz na fotogalériu z Krvavých dejín XVII. - Alžbetina pozostalosťOdkaz na fotogalériu z rozprávky Modrý vták. Odkaz na fotogalériu z predstavenia Kežmarok mestom - 7. ročník festivalu študentského remesla.


Fotogalérie z predstavení v roku 2018

Odkaz na fotogalériu z rozprávky Modrý vták. Odkaz na fotogalériu z predstavenia Krvavé dejiny XVI. - Posledná láska.

exTEATRO - občianske združenie
Kruhová 117
059 71 Ľubica

IČO: 37946366 DIČ: 2021962481
SK39 0200 0000 0019 7533 2659